Lista przedmiotów z materiałami udostępnionymi dla studentów

Dla_studentów
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Studia Podyplomowe - Termografia w Podczerwieni

Studia są adresowane do absolwentów studiów wyższych dowolnego kierunku:

 • inżynierów,
 • lekarzy,
 • pracowników nauki,
 • doktorantów,

którzy korzystają już lub zamierzają korzystać z termografii w badaniach naukowych, medycznych lub w przemyśle.

Studia zapewniają poznanie podstaw termowizji oraz budowy i eksploatacji urządzeń termowizyjnych. W ramach studiów zostanie zaprezentowany szeroki zakres zastosowań techniki termowizyjnej w różnych dziedzinach nauki, medycynytechniki. Uczestnicy studiów będą mieli okazję zapoznać się w praktyce z budową i działaniem najnowocześniejszych kamer mikrobolometrycznych (obserwacyjnej i pomiarowej) oraz wysokiej klasy kamerą chłodzoną, która posiada matrycowy detektor fotonowy.

W części praktycznej, słuchacze studiów będą samodzielnie wykonywać badania termowizyjne, m.in.:

 • wyznaczać właściwości promienne materiałów,
 • badać wpływ temperatury otoczenia na dokładność pomiaru termowizyjnego,
 • określać wartości współczynników termoizolacji przegród budowlanych.

Stacja średniego napięcia

więcej

Od kandydatów nie jest wymagane specjalistyczne przygotowanie.
Program zajęć jest dostosowany do wiedzy i doświadczenia poszczególnych uczestników.

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz dyplom ukończenia studiów.


Rekrutacja kandydatów na studia


Zajęcia w ramach dwusemestralnych studiów odbywają się w systemie weekendowym w wymiarze 200h (85h wykładów i 115h zajęć praktycznych). Teoria i praktyka termowizji zostanie przedstawiona w 5 blokach tematycznych.

Bloki tematyczne i ich opis:

 1. Podstawy fizyczne termografii w podczerwieni
 2. Detektory i kamery termowizyjne
 3. Termowizyjne badania nieniszczące
 4. Przetwarzanie obrazów termowizyjnych i zastosowania biomedyczne
 5. Zastosowanie termografii w nauce i przemyśle
 6. Praca końcowa


Kadra prowadząca zajęcia dydaktyczne:

- dr hab. inż. Bogusław Więcek, prof. PŁ
- prof. G. De Mey - Gent University, Belgia
- dr inż. Mariusz Felczak
- dr inż. Marcin Kałuża
- dr inż. Krzysztof Tomalczyk
- dr inż. Robert Olbrycht
- dr. inż. Maria Strąkowska
- dr. inż. Robert Strąkowski


Porównanie zdjęcia budynku z jego obrazem
termowizyjnym. Widoczna niedostateczna izolacja
termiczna podpiwniczenia oraz jeszcze ciepły silnik
zaparkowanego samochodu.

Kadra prowadząca zajęcia składa się z fachowców w dziedzinie termografii, natomiast szef zespołu prof. Bogusław Więcek jest wysoce cenionym specjalistą w kraju i za granicą.

Zespół prof. Bogusława Więcka organizuje największą krajową konferencję TERMOGRAFIA I TERMOMETRIA W PODCZERWIENI (TTP), która odgrywa istotne znaczenie w procesie integracji środowiska naukowo-badawczego z przemysłem. Oprócz konferencji TTP co kilka lat organizowana jest również międzynarodową konferencję Quantitative Infrared Thermography (QIRT).Stereowizyjny system termalny


Studia prowadzone są w systemie dwusemestralnym.

Odpłatność:
2990 zł za semestr

Jeżeli liczba przyjętych słuchaczy osiągnie 15 osób, to opłata ulegnie zmniejszeniu do 2245 zł za semestr.


Opinie słuchaczy z poprzednich edycji

Studia te bardzo mi pomogły, umożliwiły podjęcie nowych zadań w życiu zawodowym.
Słuchacz III edycji.

W skali punktowej za całe studia wystawiłbym ocenę 9/10.
Gdyby PŁ zamierzała otworzyć kierunek o podobnej tematyce będę polecał go osobom chcącym poszerzyć swoją wiedzę i zainteresowania z zakresu termografii.

Słuchacz III edycji.

więcej


Kierownik studiów / Kontakt
prof. dr hab. inż. Bogusław Więcek
telefon: 042 631 26 37


Przykładowy termogram wraz z wynikiem analizy widmowej

Jednostka prowadząca studia podyplomowe
Instytut Elektroniki
Zakład Układów Elektronicznych i Termografii
Al. Politechniki 10
93-590 Łódź, budynek B9